Jouw organisatie laten bloeien? Zet de bloei van je mensen voorop!

De planeet, onze maatschappij en de economie zijn toe aan systemische duurzame vernieuwing. Organisaties hebben daar een grote rol in te spelen. Maar wat is de sleutel tot een bloeiende organisatie? Uit ons onderzoek blijkt dat veel organisaties iets essentieels over het hoofd zien. 

Tijdens ons webinar op donderdag 8 december 15:00-16:00 delen we de uitkomsten en introduceren we een ‘Bee Flourishing’ model dat organisaties helpt om te bloeien. Meld je hier aan!

Duurzaamheid naar de kern

De tijd dat duurzaamheid werd gezien als iets ‘extra’s’ is voorbij. Eerder stond duurzaamheid aan de rand van een organisatie en raakte de strategie nauwelijks. Inmiddels is er een duidelijke verschuiving te zien van duurzaamheid aan de rand, naar de kern. Vooraanstaande organisaties zien duurzaamheid als een kans en willen sturen op meer dan financiële waarde. Hiervoor ontwikkelen ze een geïntegreerde duurzame strategie, zodat duurzaamheid in elke strategische beslissing wordt meegenomen. Een mooie ontwikkeling.

Deze strategieën zijn met name gericht op verduurzaming van producten, diensten en processen. Uiteraard belangrijk, maar uit ons onderzoek blijkt dat er meer nodig is voor écht bloeiende organisaties.

Bloeiende mensen zijn essentieel voor een bloeiende organisatie

Wij zijn een onderzoek gestart naar wat er nodig is om een organisatie te herontwerpen naar een bloeiende organisatie. Een paar van de belangrijkste inzichten zijn:

  • Bloeiende organisaties worden gekenmerkt door een sterke purpose, die in lijn is met de persoonlijke purpose van individuen
  • De purpose wordt vertaald in alles wat de organisatie doet. De kracht van de purpose manifesteert zich via de individuen in de organisatie
  • Het welzijn, de bloei en de ontwikkeling van mensen staat dan ook voorop. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat het de mensen zijn die het mogelijk maken, zij zijn de katalysator voor verandering
  • Een bloeiende organisatie speelt een belangrijke rol in de innovatie van het ecoysteem. Hierin bestaat net als in een biologisch systeem een voortdurend evoluerende relatie tussen alle entiteiten
  • Dat vraagt van de mensen in een organisatie openheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid en een motivatie tot co-creatie binnen en buiten de grenzen van je organisatie
  • Kortom: Een bloeiende organisatie komt tot bloei via de mensen

Een model dat organisaties helpt om te bloeien

De uitkomsten van ons onderzoek hebben we omgezet in een model dat organisaties helpt om te bloeien. Het ‘Bee Flourishing’ model helpt organisaties de purpose centraal te zetten in alles en verbindt op een holistische manier de ‘mensen’ kant van een organisatie, met de ‘business’ kant. Hieronder zie je alvast een sneak peak van het model. We ontwikkelen deze graag samen met jou door. 

Wil je meer weten of meedenken? Meld je dan aan voor ons webinar op donderdag 8 december van 15:00-16:00 waar we het model presenteren.


Header via Unsplash