Thrive by Design

Purpose gedreven transformeren

purpose gedreven transformeren

Als organisatie opereer je in een snel veranderende context: klantgedrag verandert, talent stelt nieuwe eisen, je afzetmarkt verandert. Maar daarnaast is ook de gehele economie in ontwikkeling, richting een betekenisvolle economie zoals Kees Klomp – Professor of Applied Science, Rotterdam University – formuleert, waar organisaties bloeien in plaats van groeien, waar de maatschappelijke en planetaire grenzen bewaakt worden. Voor veel organisaties vraagt dit om een transformatie naar een betekenisvolle, purpose gedreven organisatie. Dat is geen eenmalige transformatie,  je moet als organisatie in staat zijn om jezelf continue te vernieuwen. De uitdaging om relevant te blijven! Lees meer hierover op onze visie pagina.

De focus van de transformaties ligt té vaak op het middel en minder op wat je ermee wilt bereiken. Een agile transformatie zonder connectie met de strategie, innovatie trainingen zonder te durven investeren in nieuwe richtingen. Bij Strategiemakers geloven wij dat de kracht van je aanpassingsvermogen de sleutel is naar het tot uiting laten komen van je purpose en relevant te blijven. Een nieuwe strategie of purpose heeft pas zin als je als organisatie laat zien dat je je kan aanpassen.

Ons ‘Thrive by Design’ framework stelt je organisatie in staat je purpose tot uiting te laten komen. Door het ontwerpen van een transformatie. Door dit te doen ben je in staat om iedere vernieuwing vorm te geven, aan te gaan en daarbij je zelflerend vermogen van je organisatie te vergroten.

DOWNLOAD CANVAS

De 9 elementen

Om succesvol te kunnen zijn in het waarmaken van je purpose of strategie is het belangrijk om al deze 9 elementen aan te pakken. We beginnen klein, ontwerpen een element, testen het in de praktijk, leren daarvan en kijken dan hoe op te schalen. Dat is de kracht van Thrive by Design.

purpose
Purpose

je tijdloze belofte en verantwoordelijkheid aan de wereld, om medewerkers te motiveren en verbinden

Strategie

je ambitie en overkoepelende strategische prioriteiten om te transformeren, om je purpose en transitie te realiseren

cultuur
Cultuur

het gedrag en de waarden die centraal staan vanuit de purpose, de rol van leiderschap in het creëren van een inclusieve & diverse cultuur

governance
Governance

een juiste besluitvorming ondersteunt de realisatie van de strategie en neemt ook maatschappelijke en ecologische waarde mee in besluiten

organisatie
Organisatie

herontwerp van je organisatie, zodat je ruimte creëert om je strategie optimaal te ondersteunen en te realiseren

solutions
Oplossingen

oplossingen die helpen om je purpose tot uiting te laten komen en doelen te bereiken, bv. labs, programma's, partnerships, trainingen

skills
Vaardigheden

speciale vaardigheden (zoals Design Thinking, Scrum, impact meten, biomimicry) zijn nodig om de strategie uit te kunnen voeren

tools
Tools

tools kunnen de oplossingen versnellen en ondersteunen, bijvoorbeeld impact frameworks om keuzes te maken, het delen van informatie of het op afstand samenwerken

places
Ruimte

ontwerp je (digitale) ruimtes zo dat teams het beste uit zich kunnen halen, bv. (co)locatie of teams, werkplekken voor teams

Het canvas downloaden (ENG & NL)

*Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. We gebruiken jouw e-mailadres enkel om updates te sturen passend bij deze content.