“Today we have economies that need to grow, whether or not they make us thrive. What we need are economies that make us thrive, whether or not they grow.”

Kate Raworth

Bloeien

Bloeien is het nieuwe groeien. To thrive, zoals de Engelsen zeggen. Het is een nieuwe zienswijze die de eenzijdige blik op financiële groei vervangt. Het maakt ecologie en maatschappelijk welzijn net zo belangrijk als economische vooruitgang.

Voor ‘bloeien’ geldt dat alles bestaat en kan blijven bestaan door regeneratie. Dit geldt voor mensen en dieren, maar ook voor organisaties en systemen, zoals ecosystemen, samenlevingen en economieën. Zonder regeneratie zouden er geen startende ondernemingen zijn, geen nieuwe initiatieven, geen technologische innovaties, geen ontwikkeling van landen; geen opkomst van beschavingen, geen bossen en oceanen waar soorten leven, geen levende aarde.

We willen regenereren, we willen bloeien. Dit betekent dat we creëren, opbouwen met positieve impact, en tegelijkertijd reduceren en afbouwen. Het is een proces van creatieve destructie, van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle innovaties de status quo vernietigen.

Innovatie was altijd de enige werkelijke bron van economische groei. Het moet de motor worden van bloei. Innovatie is succesvol als zij regeneratief is voor ecologie en/of maatschappij. Zo laten organisaties de duurzame samenleving bloeien.

Duurzame samenleving

Een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een duurzame samenleving hecht belang aan meerdere vormen van waarde en werkt aan:

 • ecologische waarde: de natuur faciliteert het leven op aarde en vormt de basis voor alles wat we (willen) doen. Maar de natuur, en de aarde, kent zijn grenzen, de planetaire grenzen. Binnen die grenzen houden we de aarde leefbaar én levert de natuur hernieuwbare grondstoffen op voor onze economie en voor toekomstige generaties.
  Hoeveel waarde creëert jouw organisatie voor de natuur en de aarde?
 • maatschappelijke waarde: we staan voor grote sociale uitdagingen: op het gebied van onderwijs, gezondheid, gelijkheid, rechten, etc. Dit is niet alleen een feestje van politiek en maatschappelijke organisaties. Ook jouw organisatie is verantwoordelijk voor het bevorderen van sociale en financiële gelijkheid en inclusie.
  Hoeveel waarde creëert jouw organisatie voor de maatschappij?
 • financiële waarde: het huidige economische systeem creëert veel financiële waarde en brengt welvaart. Het financiële perspectief dat nu besluiten domineert moet een stapje terug zetten en naast ecologie en maatschappij komen te staan. Want zij vormen het fundament waarop de economie kan draaien.
  Hoeveel financiële waarde creëert jouw organisatie en voor wie
 • nieuwe balans: integreren van maatschappelijke en ecologische waarde in de strategie van organisaties is de sleutel voor succes. In deze nieuwe balans werk je toe naar een organisatie die economisch functioneert omdat je ook waarde creëert op die andere vlakken. Een win-win.

Dit is overigens geen nice-to-have. Als je organisatie alleen op financiële waarde stuurt, loop je het risico achterop te raken met een verouderd businessmodel. Terwijl organisaties die inzetten op positieve impact een toekomstbestendig en winstgevend business model creëren.

Organisaties

Organisaties hebben een belangrijke sleutel in handen voor een duurzame samenleving. Wij helpen daarom alle organisaties die het anders willen doen. Zij zijn:

 • bewust: bewuste organisaties realiseren zich dat hun businessmodel niet altijd hand in hand gaat met het creëren van maatschappelijk welzijn en het behoud of herstel van de aarde. Daarmee realiseer je je dat dit eindig is en toekomstige activiteiten in balans moeten komen met maatschappelijke en ecologische waarde.
 • gecommitteerd: je wilt en je durft. Je wilt maatschappelijke en ecologische impactdoelen en een koers voor de lang termijn. Je durft te investeren. Niet alleen in geld en maar ook in mensen en vaardigheden om je organisatie te transformeren.
 • ondernemend: de transformatie die je als organisatie onderneemt is niet eenvoudig en brengt onzekerheid met zich mee. Dat vraagt ondernemerschap. Je organisatie pakt kansen en durft risico’s te nemen. Vanuit de overtuiging dat actie altijd bijdraagt aan vooruitgang. Medewerkers voelen en krijgen die ruimte.

Strategie maken

Hoe dan? Het begint met strategie maken. Strategie maken is nodig om een toekomst op te bouwen die er anders uitziet dan vandaag, een duurzame samenleving. Strategie maken is:

 • lange termijn: je ontwerpt voor de toekomst, 10-20 jaar vooruit om te begrijpen en scenario’s te zien, ambities te stretchen, zekerheden en onzekerheden te identificeren en keuzerichtingen te bepalen
 • echte problemen: strategie maken is gericht is op echte, strategische problemen die moeten worden opgelost en echte keuzes die moeten worden gemaakt om de duurzame samenleving te laten bloeien
 • co-creatief: je doet dit met actieve bijdrage van medewerkers en stakeholders. Zo combineer je inspraak en betrokkenheid in hun context: ecologische footprint, klantbehoeften, regelgeving, technologie, markt, sociaal & cultureel
 • inclusief: strategie maken doe je met een diverse mix van mensen uit je organisatie. Verschillende functies, achtergronden, persoonlijkheden, perspectieven en ervaringen. Elk perspectief draagt bij aan het creëren van een waardevol resultaat
 • tastbaar: om de strategie van papier te krijgen en de organisatie te laten zien dat het menens is, zet je zo snel mogelijk tastbare resultaten neer. Dit doe je op 3 manieren: 1) business case met investering; 2) mensen trainen in vaardigheden om de transformatie te leiden; 3) experimenten ontwerpen die de beste inzichten gaan geven voor de strategische koers
 • onderbouwd: je hebt als organisatie nu ook een onderbouwing nodig voor je ecologische en/of sociale impact. Daarvoor werk je met experts in impactmeting en maak je koppeling met je verslaglegging op basis van ESG, CSRD of andere impact reporting standards. Ook integreer je de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), of Science Based Targets Initiative en/of andere carbon neutral initiatieven. Je verstevigt je strategie met de keuze om B Corp te worden, een certificering voor organisaties die worden beoordeeld op hun impact op sociale en milieuaspecten.

Lees verder over onze visie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

CONTACT