Bee Flourishing

Jouw organisatie laten bloeien

Bloeien is het nieuwe groeien. Voor ‘bloeien’ geldt dat alles kan blijven bestaan door regeneratie. Zo krijgen we een duurzame samenleving. Maar wat is er nodig voor een bloeiende organisatie?

Dat hebben wij in samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven  onderzocht. De belangrijkste resultaten lees je hier.

Deze uitkomsten hebben we omgezet in een ‘Bee Flourishing’ model. Dit model stelt jou in staat om voor jouw organisatie de meest effectieve transformatie te ontwerpen naar een bloeiende organisatie. Het model helpt jou om vanuit de kracht van je organisatie, de purpose, de organisatie te verbinden aan innovatie van het ecosysteem. Ook ontwerp je een strategie die niet alleen stuurt op aanpassingen in het business model, maar ook in het people model.

Download hier het model

Waarom een bij?

Het ‘Bee Flourishing’ model heeft de vorm van een bij, omdat een bloeiende organisatie net als een bij sterk in verbinding staat en samenwerkt met andere organisaties binnen het ecosysteem. De bij, de organisatie zelf, is opgedeeld in 4 verschillende onderdelen, met elk eigen sub elementen. De hoofdelementen staan hieronder weergegeven. Om een bloeiende organisatie te (her)ontwerpen, is het essentieel dat de organisatie inzet op de juiste elementen, en niks over het hoofd ziet. Gebruik dit model als holistische lens om in kaart te brengen waar de grootste gaten liggen, en gebruik deze inzichten als basis voor jouw organisatietransformatie. Zo komt jou organisatie op de meest effectieve manier tot bloei.  Dat is de kracht van Bee Flourishing.

Kern

De kern van het bijtje omvat je purpose en strategische prioriteiten, die richting en handvatten geven aan je transformatie naar een ‘force for good’.

solutions
Business model

De linkervleugel van de bij helpt om een regeneratief business model te ontwerpen, waarmee je meer teruggeeft dan je neemt.

organisatie
People model

De rechtervleugel van de bij helpt jou, om jouw organisatie zo in te richten dat mensen gaan bloeien. Door daar prioriteit aan te geven, komt jouw hele organisatie tot bloei.

Fundamenten

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de elementen in de fundament van de bij, omdat deze een grote invloed hebben op de ruimte voor transformatie binnen jou organisatie.

Impact

Je impact is het indirecte resultaat van je activiteiten. Een bloeiende organisatie streeft naar positieve impact op zowel economisch, sociaal en ecologisch vlak.

*Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. We gebruiken jouw e-mailadres enkel om updates te sturen passend bij deze content.