WIJ HELPEN BEDRIJVEN OM DUURZAME, INNOVATIEVE ORGANISATIES TE WORDEN

We leven in een fascinerend tijdperk. De transitie naar een duurzamere economie, technologie dat steeds meer mogelijk maakt en ecosystemen die hierdoor ontstaan om krachten te bundelen. In alle sectoren zien we nieuwe producten en/of diensten, nieuwe manieren van werken en nieuwe businessmodellen ontstaan.

Om continue te vernieuwen moet de kern van bedrijven veranderen, waarbij wendbaarheid essentieel is. Dat heeft invloed op hoe organisaties ingericht en bestuurd worden. Hoe strategie tot stand komt. Dat raakt de cultuur. Het vereist andere competenties van mensen. Andere tools. Een nieuwe manier van werken en nieuwe fysieke omgevingen.

“An adaptable company is one that captures more than its fair share of new opportunities. It’s always redefining its core business in ways that open up new avenues for growth.” – Gary Hamel

Strategiemakers levert geen advies maar begeleidt transformaties. We helpen onder andere bij het bouwen van de vaardigheden om organisaties, teams, medewerkers en leidinggevenden in staat te stellen zichzelf en het bedrijf continu te vernieuwen.
Dat bepaalt het succes van een organisatie. Het vermogen om continu te leren. 

Dit doen we met een design-gedreven transformatieaanpak: Growth by Design. Samen met onze klanten ontdekken we hoe zij hun organisatie zo kunnen inrichten en besturen dat deze wendbaarheid faciliteert. We testen samen welke aanpak werkt om blijvende impact te realiseren.  

Met de scherpte van Strategie Consultants en de oplossingskracht van Designers.

GROWTH BY DESIGN

#NIEUWDENKEN

In transformaties is de uitdaging om oude patronen, waarbij focus op controle en het beheersen van risico’s centraal staan, los te laten. Organisaties moeten zichzelf injecteren met #nieuwdenken en een Growth Mindset ontwikkelen.

Wij helpen bedrijven nieuwe perspectieven te ontdekken. We experimenteren met nieuwe manieren van werken en besturen. We dichten de kloof tussen strategie en uitvoering. We creëren ruimte om te innoveren, te proberen, te leren en impact te maken.

Samenwerken in transformaties is essentieel. Tussen klanten, medewerkers en leidinggevenden. Transformaties volgen per definitie onbekende paden en hierbij moet je op elkaar vertrouwen.

Vertrouwen creëren tussen mensen en teams in een organisatie. Samen antwoorden op strategische uitdagingen bedenken, testen, leren van nieuwe ervaringen en afleren wat niet meer relevant is.

#SAMENDOEN

BENIEUWD NAAR WAT WIJ VOOR JULLIE KUNNEN BETEKENEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

CONTACT