Onze visie op de toekomst

Een duurzame samenleving, dat is waar we van dromen. Een wereld zonder klimaatverandering, grondstoftekorten, ongelijkheid en polarisatie. In onze visie hebben organisaties hier invloed op: groot en klein, zowel in het bedrijfsleven als overheid, onderwijs en onderzoek.

Elke organisatie krijgt te maken met haar eigen transitie, afhankelijk van de sector waarin je opereert. Je hebt de keuze: a) op de oude weg doorgaan; b) actief je negatieve impact reduceren; c) kansen creëren en jezelf opnieuw uitvinden.

Wij zijn er voor organisaties die werkelijk aan de slag willen. Niet alleen negatieve impact op natuur en welzijn reduceren, maar kansen creëren en jezelf opnieuw uitvinden. Nederland heeft deze organisaties nodig. Organisaties die er voor kiezen om regeneratief te worden en de duurzame samenleving te laten bloeien.

Dit vraagt van organisaties:

  • positieve ambitie: een lange termijn visie en ambitie, met het doel om meer te geven dan te nemen; de strategie leidt tot regeneratieve en circulaire businessmodellen die de natuur herstellen en bijdragen aan maatschappelijk welzijn.
  • empathisch en moreel leiderschap: de ‘winnaars’ van morgen zijn adaptieve organisaties met empathisch en moreel leiderschap in de top; leidinggevenden stimuleren persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij alle medewerkers.
  • samen doen: de transitie naar een duurzame samenleving is complex en vraagt dat organisaties een verbindend verhaal maken en nieuwe vormen van samenwerking creëren, zowel intern als extern met partners.
  • doelgerichte innovatie: in plaats van innoveren met als doel om te voorzien in gemak en consumentisme worden investeringen in innovatie ingezet om maatschappelijke en ecologische uitdagingen op te lossen binnen ethische kaders.
  • gedragsverandering: de duurzame samenleving kent nieuwe normen, waarden én gedrag; organisaties moeten ‘oude’ gewoontes afleren en nieuw gedrag aanleren.
  • betekenis in werk: om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) medewerkers, moeten organisaties een heerlijke plek creëren om te werken en zelf laten zien hoe ze bijdragen aan een duurzame samenleving.

Lees verder over onze ambitie

Benieuwd naar wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem nu contact met ons op! 

CONTACT