toekomstbestendige bedrijven

Een duurzame purpose maakt toekomstbestendig

Een duurzame purpose maakt bedrijven toekomstbestendig

We leven in een kapitalistisch tijdperk dat is gericht op consumptie. Het continue streven naar meer heeft zijn limieten bereikt. We worden inmiddels geconfronteerd met de grenzen van deze groei. Dat was al zichtbaar, maar met de huidige Corona crisis komt de fragiliteit van onze opgebouwde welvaart fel aan het licht. Juist nu zien we welke impact onze handelswijze heeft op onze gezonde lucht, leefbaarheid van het klimaat, flexibiliteit van onze basissystemen en opvangnet als maatschappij.

Het erkennen van de kaders, dat is waar het allemaal om zal gaan in de toekomst. En dat is precies ook de essentie van purpose-gedreven organisaties. Het is tijd om duurzaam te ontwikkelen, met in acht neming van onze bronnen, in plaats van een continu streven naar winst en groei.

WAT WAS DE TOEKOMST?

Eerst wat historie, goed uitgelegd door Kate Raworth in haar Tedtalk. W.W. Rostow schreef als adviseur voor J.F. Kennedy in 1960 het boek ‘The stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto.’. Dit boek beschrijft 5 stadia van economische groei, startend met voorwaarden voor groei zoals technologie en een banken industry tot het vierde stadium waarin elke industrie kan uitgroeien, ongeacht een basis aan natuurlijke bronnen. Het vijfde stadium beschrijft het summum: consumenten die alles kunnen kopen wat ze maar willen!

purpose

 

Een prachtig vooruitzicht! Toch? Ja zeker wel, mits bekeken vanuit het oogpunt van de jaren 60 – dan was dit absoluut een prachtig vooruitzicht. Maar nu we zijn aangekomen in het laatste stadium is de vraag: What’s next? Wat is onze volgende toekomst? Het blijven groeien zonder in achtneming van onze bronnen is niet meer mogelijk.

MET EEN DUURZAME PURPOSE GEDREVEN ZIJN IS DE TOEKOMST

Meer en meer wordt er gesproken over de nadelen van onze consumptiemaatschappij en het uitputten van onze bronnen. Het is nodig om met een andere bril op naar de toekomst te kijken. Of liever gezegd: om met een verrekijker naar onze toekomst te gaan kijken. We hebben en lange-termijn perspectief nodig, willen we voorbereid zijn op wat er komen gaat.

Simon Sinek schetst het contrast tussen de eindige (finite) en oneindige (infinite) manier van denken. Mijn collega Pascal van de Pol refereerde daaraan in zijn blog Zo willen we ondernemen, juist nu. Deze analogie naar het oneindige spel laat zien dat we niet meer naar de wereld kunnen kijken als een onuitputtelijke bron, maar als een plek waar we groei binnen de kaders moeten zien.

Zoals Kate Raworth in haar Donut Economy beschrijft en in deze Tedtalk krachtig over verteld is het nodig om als mensheid te streven naar ‘inclusive and sustainable economic development’, ofwel inclusieve en duurzame economische ontwikkeling. Met recht heeft ze het hier dus niet over groei, maar over ontwikkeling!!

purpose

DUURZAAMHEID GAAT OVER MEER DAN ONZE NATUURLIJKE BRONNEN

De toekomst is dus een wereld waarin we kijken naar ontwikkeling binnen kaders. Kaders van het duurzaam gebruiken van onze bronnen.

De term duurzaam is veelal gekoppeld aan onze natuurlijke bronnen en het behoud van een gezond milieu/klimaat. Echter, voor het draaien van onze maatschappij, onze bedrijven, onze economie en onze gezinnen, is het ook essentieel te kijken naar de mens en onze maatschappij als ‘bronnen’. Alleen al koppen-snellend in de krant zie je dat thema’s als gebrek aan sociale cohesie, groeiend aantal burn-outs (nu ook bij kinderen en studenten), eenzaamheid als nieuwe ziekte, arm zijn in een rijk land, iedereen een chronische ziekte, die een beeld schetsen van een uitgeputte en steeds instabielere maatschappij met chronisch zieke mensen.

Zonder een al te zwart beeld te willen schetsen, is het goed om te erkennen dat we hier dus te maken hebben met verschillende kaders, namelijk die van de mens en maatschappij en die van het milieu. Door deze in ogenschouw te nemen, is het mogelijk om een gezonde wereld te behouden. Hieronder een raamwerk als startpunt, waar mijn collega Pieter van der Boog reeds over schreef in zijn blog Purpose: waar begin je

purpose

DE LANGE ADEM VAN DUURZAME ONTWIKKELING

De contouren van de nieuwe toekomst zijn helder. Het is nu tijd om dit nieuwe toekomstbeeld gestalte te gaan geven. Daar hebben we iedereen bij nodig; van overheid, bedrijfsleven tot aan het individu. Daar is lef en een duidelijke visie voor nodig:

Purpose-gedreven organisaties hebben hun vizier op de lange termijn, waarbij doelstellingen op het positief bijdragen aan mens, milieu en maatschappij leidend zijn, en niet groei, maar ontwikkeling centraal staan.

Want, organisaties die NU inzien dat het nodig is om voorbij de huidige corona crisis te kijken en durven om de winst-prikkel opzij te zetten voor een lange termijn ambitie, zullen de winnaars van de nieuwe toekomst worden!

Meer weten over het opstellen van een duurzame purpose? Wij, van Strategiemakers, helpen bedrijven om duurzame innovatieve organisaties te worden, dus neem vooral contact op.