Design Thinking in de zorg

De waarden van Design Thinking in de zorg

De gezondheidszorg verandert sneller dan ooit te voren. Baanbrekende innovaties in behandelmogelijkheden, veranderende behoeftes van patiënten, uitdagingen op het gebied van vergijzing en betaalbaarheid van zorg maken dat zorgorganisaties zich moeten kunnen aanpassen aan de veranderende wereld.  Om aan behoeften van patiënten te kunnen voldoen moet snel en flexibel worden ingespeeld op de veranderingen.

DE ONMOGELIJKHEID VAN TOP-DOWN STURING

Een complexe uitdaging in een organisatie waar behoeftes van patiënten samen komen met belangen van zorgverzekeraars, zorgprofessionals en overheid.  Een uitdaging die vraagt om een transitie van de manier waarop zorgorganisaties om gaan met de wereld om hen heen. De snel veranderende wereld maakt het onmogelijk om te weten hoe de wereld er over een paar jaar uitziet. Ook zijn alle effecten van een innovatie bijna onmogelijk te overzien. Als innovator of bestuurder van een zorgorganisaties is het niet meer mogelijk top-down een richting te kiezen, maar is het van belang continu in dialoog te zijn met de stakeholders. Om zo snel aanpassingen te kunnen maken en keuzes te maken gebaseerd op gevalideerde kennis.

continu innovatie flow

INTRODUCTIE IN DESIGN THINKING

Veel kan geleerd worden van ‘design thinking’, waarbij ontwerpers hun keuzes continu toetsen bij relevante stakeholders om uiteindelijk zo goed mogelijk aan behoeftes van alle stakeholders te voldoen. Een werkwijze die veel wordt toegepast in snel veranderende (creatieve) sectoren, en zich ook goed leent voor de gezondheidszorg. Design Thinking staat voor het ontdekken, het begrijpen en echt doorgronden van je gebruiker, binnen zijn complexe context. Design thinking volgt een cyclisch proces, met daarin vijf hoofdstappen: empathize, define, ideate, prototype en test.

HOU VAN JE PATIËNT, NIET VAN ZIJN BEHANDELING

De eerste en belangrijkste stap is inleven. Inleven in de behoefte van de patiënt. Als Design Thinker leer je van je gebruiker en de stakeholders, zij zijn experts van hun eigen context. Niet door zelf te bepalen wat je patiënt en stakeholders willen, maar door je aannames te toetsen. In de gezondheidszorg hebben we rekening te houden met een groot aantal stakeholders en belangen. In een dergelijke context is het belangrijk om het systeem te begrijpen. Hoe kan je zoveel mogelijk de behoeften van je stakeholders meenemen in het ontwerp van je oplossing? En hoe kan je zo snel mogelijk de uitkomsten toetsen bij de stakeholders.

LEER EN VERBETER

Op basis van ‘learnings’ bij het inleven in de patiënt en de stakeholders is het mogelijk een helder beeld te krijgen van het probleem (define). Waardoor  een oplossing kan worden bedacht die aansluit bij de behoeften van de gebruiker en de stakeholders (ideate). Doormiddel van een prototype wordt die oplossing getest bij de gebruiker om te leren of het idee daadwerkelijk het probleem oplost. Is de oplossing nog niet succesvol, dan wordt opnieuw gekeken naar de oplossingsrichting. Door de cyclische insteek van Design Thinking worden ontwerpers gemotiveerd om continue opzoek te gaan het optimale resultaat voor alle stakeholders. De cyclische aanpak maakt ook mogelijk aanpassingen te doen bij veranderingen in regelgeving, gedrag en ontwikkeling van technologie. Op deze manier kunnen toekomst bestendige producten worden ontwikkeld die zich continue aanpassen aan de behoeften van de gebruiker en zijn omgeving.