wendbaar organiseren

De drie belangrijkste principes van wendbaar organiseren

LALOUX BESCHRIJFT DE DRIE DOORBRAKEN VAN WENDBAAR ORGANISEREN

Bij het begeleiden van organisaties die meer wendbaar of agile willen worden is het verleidelijk om vooral aandacht te besteden aan het overbrengen van methoden. Dat is op zich niet vreemd want de methoden zijn een stuk zichtbaarder en makkelijker over te brengen dan de dieper liggende ideeën. En dat is jammer want juist in het begrip van de achterliggende principes ligt vaak de sleutel tot succes. Laloux heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe manieren van organiseren en presenteert in deze video de drie principes die volgens hem cruciaal zijn voor de organisaties van de toekomst.

Ben je geïnteresseerd in nieuwe vormen van organiseren? Lees dan ook ons blog over hoe Strategiemakers hier zelf invulling aan geeft.