TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIES CREËREN

Nu de 1,5 meter samenleving steeds meer normaal wordt verschuift de aandacht van het oplossen van acute problemen naar wat dit voor de langere termijn betekent.

Het noodgedwongen thuiswerken laat zien dat veel van onze aannames over werk niet klopten. Het blijkt dat mensen thuis productiever zijn dan op kantoor, er een enorm potentieel ligt om te besparen op reiskilometers en dat de vrijheid om je eigen tijd in te delen door medewerkers enorm wordt gewaardeerd. Bovendien zien we dat teams die al gewend zijn te werken met agile methodieken veel beter in staat zijn gebleken om effectief samen te werken en waarde te blijven leveren voor klanten en de organisatie.

Deze ervaringen vragen om een nieuwe visie op de toekomst van werk. Een manier van werken die beter is voor mensen, productiviteit en duurzaamheid. Wij helpen organisaties bij het formuleren en realiseren van deze visie.

HOE HELPEN WE

  • het ontwikkelen van jouw visie op de toekomst van werk voor jouw organisatie
  • het onderbouwen van je visie met overtuigende data
  • het definiëren van je veranderaanpak
  • het experimenteren met nieuwe manieren van werken
  • ontwikkelen van ondersteunend leiderschap
  • werken aan nieuwe vaardigheden

HOE DOEN WE DAT?

Onze design gedreven verander aanpak gaat uit van 4 fasen:

1. Visie vorming

Het formuleren van een heldere visie en doelstellingen helpt om de verandering richting te geven. De visie fungeert als een kompas om continu te reflecteren of veranderingen de juiste bijdrage leveren aan de betrokkenheid van medewerkers, tevredenheid van klanten en duurzame financiële waarde. Om draagvlak en kwaliteit te vergroten geloven we in een inclusieve aanpak waarbij zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken

2. Veranderaanpak

Een duurzame verandering gaat altijd gepaard met verandering van gedrag, mindset en opvattingen. Daarbij is het cruciaal om een holistische aanpak te hanteren die voldoende rekening houdt met cultuur, vaardigheden, besluitvorming, tools, de fysieke omgeving, structuur en methodieken. Op basis van ons Growth by Design framework helpen we om de transitie vorm te geven waarbij continu leren centraal staat.

3. Team coaching & leiderschapsontwikkeling

We helpen teams en leidinggeven om ‘on the job’ de nieuwe manier van werken te realiseren. We gebruiken hiervoor een combinatie van methodieken (Agile, Design Thinking, Lean Startup). We helpen leiderschap om meer kennis en kunde op te bouwen om als voorbeeld in de organisatie te fungeren. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de balans tussen richting geven en ondersteunen van autonomie van medewerkers

4. Leren & opschalen

Door gestructureerd te leren en stap voor stap de verandering uit te breiden zorg je ervoor dat de verandering recht doet aan diversiteit binnen de organisatie. Mensen voelen zich serieus genomen en dit vergroot betrokkenheid en de kans dat de veranderdoelen worden gerealiseerd

VOORBEELDEN WAARIN WE ZO GEWERKT HEBBEN

MEER LEZEN OVER ASYNCHROON WERKEN?

BENIEUWD HOE WIJ JULLIE ORGANISATIE
TOEKOMSTBESTENDIG KUNNEN MAKEN?

CONTACT