strategie ontwikkelen

HELP MIJN STRATEGIE IS OP! Eerste hulp bij strategie ontwikkelen

HELP MIJN STRATEGIE IS OP!

Eerste hulp bij strategie ontwikkelen

En opeens is het 2020. Jarenlang lag het jaartal comfortabel in de toekomst en deed het ook wat futuristisch aan. Een jaartal dat zich dus uitstekend leende als einddatum voor een mooie strategie of toekomstvisie. Maar dat betekent dat voor veel organisaties de strategie nu opeens “op” is. Help, wat nu?

AANPAK STRATEGIE ONTWIKKELEN

We helpen organisaties duurzaam innovatief te worden. Daarbij is het formuleren van een heldere strategie vaak het vertrekpunt. Daarbij maken we gebruik van 5 bouwstenen:

  1. De eerste is het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Wat gebeurt er in de context van de organisatie? Welke ontwikkelingen zijn er gaande op het vlak van onder andere technologie, wetgeving, concurrentie en klantbehoeften? En hoe beïnvloeden die het (toekomstige) succes van de organisatie?
  2. De tweede bouwsteen is de analyse van de huidige situatie. Wat is het huidige businessmodel en welke elementen werken goed en welke minder? Hoe goed is de bestaande propositie? Wat zijn ervaringen van medewerkers, klanten en andere stakeholders?
  3. Ten derde helpen we om een missie te formuleren. Een goede missie beschrijft wat medewerkers drijft, waar de organisatie trots op is, dit betekent soms het aanscherpen van een bestaande en in andere gevallen het formuleren van een nieuwe purpose
  4. Met de ambitie bepaal je de richting. Welke ambitie heeft de organisatie voor de toekomst gegeven alle interne en externe ontwikkelingen? Een goede ambitie geeft focus
  5. Tot slot bepaal je met de strategische thema’s hoe je de ambitie denkt te realiseren. Dit zijn vaak hypothesen voor de toekomst die gevalideerd moeten worden

strategie ontwikkelen

Strategie ontwikkelen (wij hebben het graag over “Strategiemaken”) is creatief, verrassend en werkt het beste als je het samen doet. Een goede strategie vraagt immers het verbinden van zoveel mogelijk perspectieven. Pas als alle informatie op tafel ligt kun je de juiste keuzen maken. En vervolgens wordt het tot leven brengen van de strategie vele malen makkelijker als diegenen die het moeten uitvoeren zich herkennen in de keuzen.

STRATEGIE ONTWIKKELEN ALS CONTINU PROCES

Goed, zo kom je aan een nieuwe strategie. Maar hoe voorkom je dat je in 2025 weer met lege handen zit? Maak er een continu proces van! Net als de 5-jarenplannen van de Soviet Unie is het niet zo reëel om te verwachten dat ontwikkelingen die van invloed zijn op het succes van je organisatie zich keurig voegen naar de einddatum op je plan. Dit is een no-brainer maar tegelijkertijd ook de reden dat veel prachtig uitgewerkte strategieën gedurende 5 jaar keurig in een laatje blijven liggen.

Wij geloven daar ook niet zo in. Strategie ontwikkelen is niet iets dat je eens in de 5 jaar doet, het moet continu plaatsvinden.  Wij gebruiken dan ook vaak het beeld van het 8je (zie afbeelding hier onder) als we over strategie spreken. Een continu proces van waarnemen, keuzen maken, uitvoeren en leren. Dus plak geen einddatum op je strategie maar richt een proces is dat je gaat helpen continu strategie te maken.

strategie ontwikkelen

Meer weten? Neem contact met ons op!