DUURZAME, INNOVATIEVE STRATEGIE ONTWERPEN

De vraag voor iedere leidinggevende die zich moet voorbereiden op de toekomst is: hoe ontwikkel je een strategie als je wordt geconfronteerd met grote onzekerheid?

Het hebben van een flexibele en wendbare strategie is noodzakelijk om continu in te kunnen spelen op de wereld om ons heen. Veel organisaties zoeken hun toevlucht tot de voorspelbare korte termijn. Maar wat blijkt? Organisaties presteren beter met een focus op het creëren van lange termijn waarde.

Om aankomende jaren succesvol te zijn, moet je begrijpen welke krachten de komende 10 jaar gaan bepalen. Het hebben van een duidelijke purpose en het opbouwen van strategische skills door de hele organisatie heen zijn essentieel. Wij helpen met het vinden van een sterke purpose in een tijd waarin duurzaamheid, technologie, innovatie en maatschappelijke impact de leidende krachten zijn voor waardecreatie. We werken aan hernieuwd enthousiasme over de toekomst bij medewerkers door te werken aan verbeeldingskracht. We helpen jullie skills ontwikkelen om te opereren in een wereld dat steeds meer draait om samenwerking in ecosystemen.

Met andere woorden, in onze strategie trajecten bouwen we samen aan de fundamenten die nodig zijn om continu strategisch wendbaar te zijn, en een duurzame toekomst in te stappen.

MET WELKE VRAGEN KUNNEN WE JE HELPEN?

  • Wat is onze purpose?
  • Aan welke duurzaamheidsdoelen willen we ons verbinden en hoe verwerken we dat in de kern van onze organisatie?
  • Hoe kunnen we aan een lange termijnvisie en strategie werken terwijl de organisatie focus heeft op de korte termijn problemen?
  • Hoe kunnen we een aantrekkelijk toekomstbeeld van onze organisatie ontwikkelen als duurzame, innovatieve organisatie?
  • Hoe blijven we aantrekkelijk voor ons personeel en kunnen we nieuw talent binnenhalen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze strategie geen papieren tijger wordt, maar wel doordacht en fundamenteel bijdraagt aan onze toekomst?
  • Hoe maken we van onze strategie een reis vol ervaringen, experimenten, nieuwe inzichten en validaties met klanten, stakeholders en experts?
  • Hoe houden we de strategie vervolgens levend, up-to-date en continu vernieuwend?

DUURZAME, INNOVATIEVE STRATEGIE ONTWERPENHOE DOEN WE DAT?
Het strategieproces is een reis. We nemen de tijd om tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die tot doorbraken en impact leiden. Dit doen we door samen met je collega’s en stakeholders uit de organisatie’s ecosysteem een nieuwe strategie te ontwikkelen. Samen zetten we een richting in, generen we ideeën die we onderweg valideren en bijsturen.

Helder krijgen van je purpose
Purpose-gedreven organisaties hebben hun vizier op de lange termijn, waarbij doelstellingen op het positief bijdragen aan mens, milieu en maatschappij leidend zijn. Niet groei, maar ontwikkeling staat centraal. Een purpose ontwikkel je niet in een ivoren toren of in een korte brainstormsessie. Het vraagt observatievermogen in de organisatie om boven water te krijgen wat mensen individueel motiveert om zo tot een collectieve purpose te komen, die door de organisatie gedragen wordt.

Visie op de toekomst creëren
Hoe ziet de wereld eruit in 2030? Wat de positie en rol van jouw bedrijf in die wereld? We gaan samen op reis naar de toekomst. We ontwerpen en visualiseren een beeld van je bedrijf in 2030. Je bedrijf is een duurzame, innovatieve organisatie geworden, waar het heerlijk is om te werken. Hoe ziet dat eruit? Op basis van onderzoek en input van experts, klanten en stakeholders creëren we een beeld van de context en de ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw organisatie. Wij stimuleren je verbeeldingskracht, ontwikkelen toekomstscenario’s, en ontwerpen een aansprekend beeld van de toekomst.

Het ontwikkelen van een portfolio rondom de nieuwe strategie
Met de purpose en de toekomstscenario’s kunnen we een duurzame strategie ontwerpen. Deze strategie bevat de duurzame doelen, strategische opties en keuzemomenten die belangrijk zijn om de organisatie te vernieuwen tot een duurzame organisatie. Duurzame bedrijven integreren dit tot in de kern van hun organisatie. Dat is wat we hier ook doen. We werken de strategie door tot in proposities, governance, innovatie portfolio’s en business modellen. We helpen je om een proces in te richten waarin je de strategie levend houdt.

Co-creatie in ecosystemen
Een duurzame strategie is niet slechts binnen de grenzen van de organisatie aan te pakken. Duurzame organisatieverandering, vernieuwing en versteviging vraagt om het betrekken van stakeholders in het ecosysteem. We helpen met het ontwikkelen van een ecosysteem strategie. Wij helpen inzicht geven in belangrijke vraagstukken die met het ecosysteem kunnen worden aangepakt. Wij brengen de juiste stakeholders samen in co-creatie sessies om tot gedeelde purpose en commitment te komen.

Continu strategie maken
Strategie is geen statisch document dat ergens opgeslagen staat, maar een dynamisch proces. We helpen je om de aangeleerde strategische vaardigheden in de eigen organisatie te borgen. Dit doen wij door een plan te ontwikkelen dat wendbaar is en werknemers in de hele organisatie betrekt. Om een succesvolle strategie te ontwikkelen is het belangrijk dat strategie een vaardigheid wordt, iets dat mensen uitdragen in hun dagelijkse activiteiten.  We helpen strategie aan te scherpen op basis van observaties, gesprekken, future thinking en co-creatie.

VOORBEELDEN WAARIN WE ZO GEWERKT HEBBEN

BENIEUWD HOE WIJ KUNNEN HELPEN IN HET BEPALEN
VAN DE TOEKOMST VAN JULLIE ORGANISATIE?

CONTACT