Quickstart naar duurzame supply chains

Duurzaamheid is een belangrijk thema nu we meer met onze impact geconfronteerd worden. Steeds meer leiders en werknemers willen actief bijdragen aan klimaatdoelen. Ook klanten, overheid en partners eisen dat je als bedrijf duurzaam produceert en levert. Europa stelt vanaf 2023 eisen aan publieke verantwoording. Banken hanteren bonus-malus regelingen op groene investeringen. Daarnaast heeft de VN berekend dat duurzaamheid een 12 triljoen dollar business opportunity is. Maar hoe speel je in op deze ontwikkeling? Waar begin je en hoe pak je dat aan?  Hoe ga je om met afhankelijkheid in je keten? Hoe maak je er een gezamenlijke ambitie van? Wie betrek je?

Samen starten

Vaak leidt de complexiteit van een probleem tot uitstel gedrag. Maar met het betrekken van verschillende experts uit de eigen organisatie en gebruik maken van bestaande modellen, design thinking en enthousiasme kun je snel stappen maken. Zo zijn wij gestart met een klant.

Stap 1: wat is je duurzaamheidsambitie?

Gebaseerd op een R3.0 publicatie hebben we de huidige en gewenste ambitie op duurzaamheid besproken. Willen we alleen wet- & regelgeving volgen of zien we een duidelijke verantwoordelijkheid als bedrijf? Waar staan we nu en hoe ver willen we gaan?

Stap 2: wat zijn bepalende thema’s in je supply chain?

Vervolgens bespreek je met elkaar de relevante duurzaamheidsthema’s in je supply chain. Daarvoor hebben we het ESG framework gebruikt. Welke thema’s maken veel impact? Is CO2 uitstoot een groot probleem? Staan werkomstandigheden onder druk? Hoe houden leveranciers rekening met de maatschappelijke context? In deze discussie kies je 1-3 belangrijke thema’s die je wilt verbeteren in je supply chain.

Stap 3: welke verbeteracties gaan we starten?

Met een ambitie en een aantal belangrijke thema’s kun je gericht op zoek naar verbeteracties. Daarvoor begin je eerst met gevoel krijgen van de impact die je leveranciers maken op de thema’s. Welke leveranciers zijn belangrijk voor je bedrijf? Zowel in omvang als in kritieke rol in je business model. En voor welke leveranciers is jouw bedrijf een belangrijke klant? Bij dit lijstje leveranciers moet je beginnen, omdat daar de impact het grootst kan zijn. Vervolgens maak je een backward planning: (1) starten met je ambitie (wat wil je bereikt hebben voor 2030?), (2) wat zijn de belangrijkste uitdagingen/drempels om dat doel te halen en (3) wat zijn de 3-5 concrete acties die we morgen gaan starten?

It’s as simple as that. Nodig je inkoop, duurzaamheid, category management, finance collega’s uit en start deze week nog. Het gesprek is het belangrijkste. Voer de discussie, bespreek de verschillende onderwerpen, maak keuzes en start met het verduurzamen.


De reactie van eerdere deelnemers: “Dit moeten we doen met al onze inkoop collega’s. Het geeft ons heel snel inzicht hoe we als inkoop waarde kunnen toevoegen”, “Zeer effectieve workshop die we met onze leveranciers gaan doen. Het versnelt ons leren op duurzaamheid”.

Meer info? Neem contact op met Ferry(telefoon, email) of Pieter(telefoon, email)