Hoe hebben we de ‘state of strategy’ onderzocht?

We leven in een liminele tijd waarin we afscheid nemen van het oude, maar nog niet weten wat het nieuwe precies zal gaan worden (lees in dit blog hoe wij dit hebben ervaren). We zien de contouren ontstaan van een tijd ná corona, we zien de fundamenten gelegd worden voor een duurzamere manier van ondernemen, maar niks is nog ‘set in stone’. Organisaties van nu moeten in ieder geval enorm wendbaar zijn, direct kunnen inspelen op crisissen en tegelijkertijd hard werken aan hun lange termijn bestaansrecht.

Het begin van de corona crisis gaf ons lucht om te reflecteren op de huidige staat én toekomst van strategie maken. We vroegen ons af ‘vraagt deze tijd een andere manier van strategie maken? En, welke soorten strategie maken zijn er eigenlijk?’.

We hebben inzichten verzameld over de manier van strategie maken door middel van 19 anonieme kwalitatieve interviews met Nederlandse bedrijven. Van ziekenhuis tot verzekeraar, van productiebedrijf tot overheidsinstelling, van onderwijs tot vrijetijdsbesteding en van consumentenproducten tot zakelijke dienstverlening. Kortom, een breed pallet aan type bedrijven en sectoren, maar wel allemaal op bestuursniveau.

5 perspectieven van strategie

We hebben de organisaties bevraagd over 5 perspectieven van strategie:

  1. Welke waarde streven organisaties na met strategie en hoe meten ze succes?
  2. Waar richten organisaties hun aandacht op in de strategie?
  3. Wat is de tijdshorizon van strategie en hoe worden korte en lange termijndoelen gebalanceerd?
  4. Welke aanpak gebruiken organisaties bij de implementatie van strategie?
  5. Hoe is de betrokkenheid van medewerkers en stakeholders georganiseerd?

 

Het vooronderzoek, informatie uit de interviews gecombineerd met recente ontwikkelingen in de media geven ons een enorme rijke hoeveelheid aan inzichten. Dit helpt ons in hoe wij onze rol als consultant richting de toekomst kunnen vormgeven. Hoe we organisaties kunnen helpen relevant te blijven. En om te inspireren. de komende tijd publiceren we verschillende inzichten, zoals de blog ‘hoe verandert de manier van strategie maken’.

 

waarde na streven

 

Wil je een keer sparren met één van ons om te onderzoeken welke typologie het beste bij jullie organisatie past? Heb je interesse in iets meer diepgang over de benodigde vaardigheden? Of wil je een scan doen in jouw organisatie op de aanwezige vaardigheden? Contact (bel, app, mail) dan Myrthe, Pascal of Floor.