10 start-ups komen tot een gevalideerd business model in 10 weken, gecoacht door 10 agile coaches in de startup launchclass

CO-CREATIE ING & ACE

STARTUP LAUNCHCLASS: CO-CREATIE TUSSEN ING, ACE EN STRATEGIEMAKERS

ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten. Klantgroepen bestaan uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Domestic Banking Nederland is getransformeerd naar een agile organisatie bestaande uit tribes en squads. Elke squad wordt gecoacht door een agile coach vanuit ING.

“COACHES DIE DIT PROGRAMMA HEBBEN DOORLOPEN, LEVEREN DUIDELIJKE MEERWAARDE BINNEN DE ING SQUADS.”

ACE is het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Deze organisatie is opgericht door de UvA, VU, HvA en AHK en stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van entrepreneurship. ACE wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Economische Zaken, Rabobank en EY.

VALIDEREN EN ITEREREN

Het Startup Launch class programma is door middel van unieke co-creatie ontstaan: agile coaches van ING, start-ups van ACE en Strategiemakers.

In tien weken testen, valideren en ontwikkelen de start-ups hun business idee tot een gevalideerd business model. De start-ups worden hier in gecoacht door ervaren agile coaches van ING, die zijn opgeleid in onderwerpen zoals Lean Startup en Customer Development door Strategiemakers.

Om de start-ups optimaal te begeleiden volgenden ze in deze tien weken interactieve online colleges, werksessies met alle Start-ups en coaches en individuele coaching sessies.

Dit bleek een duidelijke win-win samenwerking: ING leert snel te experimenteren en valideren op basis van klantbehoeften en de Start-ups krijgen de kans om hun business versneld te ontwikkelen, met coaching en introducties binnen het ING netwerk.

De climax van het traject is het pitchevent bij ING, waar directie, senior management, coaches en relaties de learnings van alle teams ervaren.

Ook geïnteresseerd in co-creatie? Neem dan contact met ons op!