Een duurzame slag bij L’Oréal Nederland & België

Het West-Europese hoofdkantoor van L’Oréal in Parijs heeft ambitieuze doelstellingen gezet op het gebied van duurzaamheid in 2030, beschreven in de strategie ‘L’Oréal for the future’. Elk land heeft deze strategie doorvertaald naar lokale eigen context met een gedragen roadmap, een bijpassend trainingsaanbod voor medewerkers en een werkwijze om de roadmap uit te voeren.

 

Uitdagingen in de beauty sector

De duurzaamheidsuitdagingen in de beauty sector zijn enorm. Een (nog) relatief kleine groep consumenten krijgt sterkere behoefte aan duurzame, groene producten. De potentie is enorm aangezien een gemiddelde vrouw minstens 10 beautyproducten gebruikt per dag. De keten van productie tot bezorgen aan huis is lang, wat het complex maakt dit in een keer goed te doen.

 

Slagkracht vergroten

Voorafgaand aan de samenvoeging van Nederland en België hadden deze landen besloten de uitdaging samen op te pakken en zo hun slagkracht te vergroten. Onze hulp hierbij is opgedeeld in verschillende fasen, te starten met een gezamenlijke strategie voor beide landen. In verband met het verkleinen van het aantal reisbewegingen en de gevolgen van covid is het gehele project via online werksessies en huiswerkopdrachten uitgevoerd.

 

Een gedragen roadmap

We zijn gestart met een kick-off waarin we ieders persoonlijke ambities met betrekking tot duurzaamheid hebben opgehaald. Duurzaamheid is immers iets waar je in moet geloven. De trekkers kunnen de organisatie een stuk beter meenemen als ze zelf overtuigd zijn van de bewijslast.
Daarom hebben we in verschillende sessies een beeld gevormd van de toekomst, gevalideerd door zowel interne als externe experts. Dit beeld is opgedeeld in werkstromen waarop multidisciplinaire teams zijn geformeerd uit beide landen. De teams hebben gebrainstormd op oplossingen om tot het toekomstbeeld te komen, passend bij de doelstellingen geformuleerd door het hoofdkantoor. Deze zijn ook intern en extern gevalideerd om de impact per oplossing in kaart te brengen en zo in te schatten of de doelstellingen gehaald kunnen worden.
De roadmap is gevalideerd met de directie Nederland en België om commitment op te halen. In de laatste stap hebben we de roadmap concreet gemaakt met de verschillende acties per werkstroom, met deadlines, verantwoordelijken en een ritmiek om de voortgang te monitoren en samenwerking te stimuleren.

 

Denken én doen

En zoals Simon Sinek zegt: “After envisioning the ideal state of the future, the hard work begins.” Wij geloven dat het werk pas start bij een roadmap. Teams gaan aan de slag met werken aan de projecten, de impact ervan meten en leren van de resultaten. Daarom stoppen wij niet bij het maken van een roadmap, maar coachen we ook de eerste teams die aan de slag gaan. Met als resultaat een gedragen roadmap, L’Oréal medewerkers die erin geloven en verduurzaming van hun portfolio. Dat is de impact waar we het voor doen.