Betekenisvolle impact bij Olympia

Via Olympia hebben ruim 15.000 praktisch opgeleide mensen dagelijks werk. Dit zijn mensen die iets maken, iets doen. Deze chauffeurs, orderpickers en callcenter medewerker verdienen werk van betekenis. Dat is waar Olympia in gelooft en naar streeft en maakt dat waar door te ondernemen vanuit haar purpose: mensen en organisaties gidsen door de maatschappelijke transitie naar betekenisvol werk. Olympia wil betekenisvol zijn voor al haar stakeholders. Dat vormt het uitgangspunt voor de vraag aan ons: “help ons met een stappenplan om betekenisvolle impact te maken voor onze belangrijkste stakeholders”. De basis voor een impactstrategie.

Onderscheidend door betekenisvol werk

Met haar streven naar betekenisvol werk maakt Olympia het onderscheidt in een markt waarin vaak niet de mensen leidend zijn, maar de kosten. Te vaak worden werknemers gezien als een uitwisselbaar productiemiddel. De keuze om meer te zijn dan een arbeidsbemiddelaar wordt gezien door de flexkrachten van Olympia. Zij zijn blij te worden aangenomen op hun competenties en ambities in plaats van hun cv. Zij voelen zich gewaardeerd door de ontwikkelkansen die ze krijgen. Het is dan ook geen verrassing dat Olympia al 9 jaar op rij groeit, ondanks de competitieve markt. Betekenis loont voor iedereen.

Onderling begrip en co-creatie

Het ontwerpen van een impactstrategie vraagt om draagvlak. We hebben vanaf het begin ingezet op gedeelde waarden. Zo zijn we begonnen met het uitvragen van de verwachtingen en wensen in meerdere interviews met richtinggevers binnen het bedrijf, van directie tot franchisenemer en van sales tot IT. We hebben de organisatie laten inspireren door gesprekken met bedrijven die al langer een impactmodel opereren, waaronder Triodos bankThe Sustainable Recruiter en Alfa Accountants. Tegelijkertijd hebben we een 0-meting uitgevoerd op het huidige besturingsmodel, de omgang met medewerkers, milieu & klanten en de omgeving waarbinnen Olympia opereert. Daarnaast hebben we verschillende modellen voor stakeholderwaarde geëvalueerd. De inzichten uit al deze input hebben we in meerdere workshops samengebracht om gezamenlijk tot een roadmap te komen voor een ambitieuze strategie waarin betekenisvolle impact centraal staat. Voor Olympia het vertrekpunt zelf deze strategie verder te ontwikkelen en uit te rollen vanuit een op te richten Impactteam.

Van denken naar doen

Ons voorstel voor de impactstrategie was onderdeel van een bredere evaluatie van de strategie van Olympia. In een ‘integratieweek’ eind 2021, afgetrapt op onze Strategiefabriek, zijn alle strategische ambities gepresenteerd en geprioriteerd. Er bleek brede steun voor de uitwerking van de impactstrategie in een roadmap, wat direct geleid heeft tot de oprichting van een impactteam. Aan de volledige roadmap heeft Olympia de komende jaren haar handen vol waarbij Strategiemakers in deze fase klankbord is voor het team en leidinggevenden. Samen zijn we op reis. Met het vooruitzicht Olympia betekenisvol te laten zijn voor al haar stakeholders, een eervolle taak.