In co-creatie een nieuwe strategie definiëren

AVENTUS

“DE AANPAK VAN STRATEGIEMAKERS VIND IK HEEL VERNIEUWEND EN VERFRISSEND. HET GEEFT VEEL ENERGIE!”

Aventus is het regionaal opleidingscentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zuthpen. Meer dan 1000 medewerkers bieden in meer dan 200 opleidingen onderwijs aan 10.000 studenten.

Aventus speelt een belangrijke rol in het opleiden van vakmensen voor het bedrijfsleven. En om die rol toekomstbestendig te houden is gewerkt vanuit 3 toekomstvisies: het bedrijf van de toekomst, de student van de toekomst en de vertaling naar de school van de toekomst.

CO-CREATIE MET MEDEWERKERS, BEDRIJVEN ÉN STAKEHOLDERS

De strategie is op een voor Aventus nieuwe manier tot stand gekomen: in co-creatie met 50 Aventus medewerkers, ruim 70 bedrijven en meer dan 150 andere stakeholders in de regio. Van buiten naar binnen ontwikkeld, vanuit behoeften van studenten, bedrijfsleven en docenten. In een unieke sprintaanpak. Met sprintteams, elk gericht op een specifieke doelgroep student. Met werkvormen als de sprintweek, het filmfestival, de masterclasses door externe inspirators, interne en externe validaties, communicatiefilmpjes. Zelfs leidend tot een agile werkwijze voor innovatieve strategische projecten. Cruciale keuzes in de ontwikkeling van missie, visie en strategie zijn gevalideerd bij stakeholders. En bijgesteld of aangescherpt waar nodig. Het resultaat is een gevalideerde en gedragen strategie. En een nieuwe impuls aan de samenwerking met de stakeholders.