Hoe kan ABN AMRO inspelen op de PSD2 regelgeving?

ABN AMRO

verdienmodellen van banken staan onder druk. Dit wordt niet makkelijker door nieuwe regelgeving. Eén daarvan is een EU-richtlijn die zorgt voor de regulering van betalingsdiensten in de Europese Unie, afgekort tot PSD2.
Door PSD2 ontstaat meer ruimte voor innovatieve betaaldiensten. Zo kan bijvoorbeeld financiële klantdata, met klanttoestemming, voor elke partij toegankelijk worden. Dit breekt de markt open voor nieuwe toetreders met innovatieve proposities.

Maar er ontstaan voor banken zelf ook kansen. Dus vroeg ABN AMRO ons te helpen met de vraag: wat is onze visie op PSD2? En hoe kunnen we vanuit die visie gaan experimenteren om nieuwe proposities te ontwikkelen?

SAMEN TOEWERKEN NAAR EEN LEVENDIGE VISIE

We hebben met een multidisciplinair team van 15 professionals een ‘levend’ visiedocument gemaakt. Deze hebben we in acht tweewekelijkse sprints uitgewerkt en gevalideerd met een grote diversiteit aan stakeholders. De visie bevatte 9 mogelijke marktscenario’s. Elk scenario geeft ABN AMRO andere kansen en bedreigingen. Er is met het team een grote hoeveelheid ideeën voor nieuwe proposities ontwikkeld. Het resulteerde in een strategisch portfolio van initiatieven. In kleine agile teams worden geselecteerde ideeën verder uitgewerkt, ontwikkeld en in de praktijk getoetst.